ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΙΤΣΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΙΤΣΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΙΤΣΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Δραστηριότητα: Δερματολογικό Ιατρείο

Διεύθυνση: Λεωνίδου 12, 18900 Σαλαμίνα

ΑΦΜ: 800782007

ΔΟΥ: Ε' Πειραιά

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ισολογισμός 2018 Ημερομηνία ανάρτησης 7/9/2019

Ισολογισμός 2016